Ockupation i Husby – Stöduttalande

Motståndet mot nedskärningar pågår i många av Stockholms förorten, nu exempelvis i Husby – kolla Husby kräver respekts blogg och Facebook-sida för mer information om ockupationen av Husby träff.

Stöduttalande av deltagare i Linje 17 för Husbybornas ockupation av Husby träff

Vi stöder Husbybornas ockupation av den hotade samlingslokalen Husby
träff och deras krav på att politikerna ska respektera deras rätt till
fungerande samhällsservice och medbestämmande i planeringen av
områdets service, trafiklösningar och upprustning.

Vi delar Husbybornas ilska och besvikelse över utförsäljningarna av
vår gemensamma välfärd och allmännytta, och försämringarna i skola,
vård, omsorg och förvaltning.  Vi stöttar deras beslut att ta strid mot dessa försämringar och mot att en offentlig, icke-kommersiell mötesplats för kulturella och sociala aktiviteter får sämre lokaler. Det är uppenbart att Stockholms stads ”medborgardialoger” sällan fungerar. De framstår ofta snarare som skendemokratiska alibin när försämringar ska genomföras.

Vi sluter upp bakom Husbys krav på att de som berörs av politiska
beslut också ska ha reellt inflytande över dessa. Också i vårt
närområde har vi anledning att mobilisera och ta strid för sådana
frågor.

Vi uppmanar andra lokaldemokratiska initiativ att liksom vi
solidarisera sig med Husbybornas kamp. Många människor beklagar
nedskärningarna och bortprioteringen av det gemensamma. Fler bör
liksom ockupanterna i Husby motsätta sig den utvecklingen aktivt.

Solidaritet med Husbyborna och ockupationen av Husby träff!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *