Call for safe and legal passage into Europe!

Sixty million people are today displaced and seeking refuge. Sixty million people who after years of drought, floodings, famine, oppression, terror and war have no other option left but to leave their homes to try to save themselves and their loved ones.

11954763_10153136336263424_7025533791353725328_n

Each and everyone of them would rather have continued with their lives if it had been possible. No one flees, no one places their children on a boat risking to capsize or crowds into an airtight truck, if there were an alternative. But to save their lives and the lives of their children only flight remained. We would have done the same in their situation. And just like we wish for others to support us if necessary, we support the ones who are now forced to flee. We share the same dream of a good life for us and our dear ones.

It is the human right of all of us to flee and seek asylum. And it is our responsibility to welcome fellow humans seeking refuge – it is a responsibility we gladly take! All the spontaneous solidarity initiatives being taken lately prove that. Clothes, supplies and money is being collected, rooms are being shared, signatures gathered and demonstrations held.

We act as responsible fellow humans – and we demand that more responsibility is being taken on a political level, on a European level. 

Because, of these sixty million people currently seeking refuge only a fraction reaches Europe. And the ones who do, do so after having had to place their savings and their lives in the hands of traffickers and risk their lives on crowded boats on the Mediterranean Sea or in airtight trucks on the road from Hungary to Austria. This is completely unacceptable!

It is completely unacceptable that refugees are talked about as ”floods” or ”swarms” and not as humans, as individuals like us. When discussing whether we can afford to take in more refugees or if we really can be expected to help everyone fleeing, we ask ourselves what there is possibly to be discussed as long as people die on our borders?

We say: We can afford to help our fellow humans – of course we can! We have the possibilities, we have the resources, we have the will to do so! We gladly open up our wallets, our homes and our hearts to people forced to seek refuge!

And we demand that the government passes on the message to the emergency EU-meeting in Brussels on the 14th of September:

  • We demand safe and legal passage of flight into Europe! Not one more woman, man or child should have to drown in the Mediterranean Sea. Not one more human should have to suffocate in airtight trucks.
  • We demand that the EU immediately stops sending back people to Hungary, Greece, Italy or Macedonia! People seeking refuge are not to be met by barbed wire fences, riot police and border patrols with tear gas and batons.

Fortress Europe – not in our name!
The planet belongs to everyone – welcome!

/Nätverket Linje 17

September 12th is a European Day of Action for Refugees. #RefugeesWelcome

We gather at Sergels torg at 14 o’ clock. Time and place may come to be altered! https://www.facebook.com/events/1486637888324767/

The rest of the world is demonstrating too – is there no event in your town? Get together with your friends and neighbors and arrange one! https://www.facebook.com/events/148023595539140/148713275470172/

Here is a guide on how to arrange Solidarity with refugees. https://www.facebook.com/events/148023595539140/permalink/148851098789723/

PLEASE SHARE! ♥

Upprop: Säkra flyktvägar för sjutton!

Sextio miljoner människor befinner sig idag på flykt. Sextio miljoner människor som efter år av torka, översvämningar, svält, förtryck, terror och krig inte har haft något annat val än att lämna sina hem för att försöka rädda sig själva, sina nära och kära.

11954763_10153136336263424_7025533791353725328_n

Var enda en av dem hade hellre valt att fortsätta sina liv om det varit möjligt. Ingen människa flyr, ingen människa sätter sina barn på en båt som riskerar att kapsejsa eller trängs med sjuttio andra personer i en lufttät lastbil, om den har ett alternativ. Men för att rädda sitt och sina barns liv återstod endast flykten. Vi hade gjort precis detsamma om vi hade varit i deras situation. Och precis som vi önskar att andra människor ställer upp för oss om det behövs, ställer vi upp för dem som nu tvingats på flykt. Vi delar samma dröm, drömmen om ett gott liv för oss och våra nära och kära.

Det är allas vår mänskliga rättighet att fly och söka asyl. Och det är vårt ansvar att ta emot våra flyende medmänniskor – ett ansvar som vi gärna tar! Det är den uppsjö av solidariska initiativ som tagits den senaste tiden ett bevis på. Kläder, förnödenheter och pengar samlas in, rum upplåts åt flyende personer, namninsamlingar genomförs, demonstrationer arrangeras.

Vi tar ett ansvar som medmänniskor här och nu – men vi vill också se mer ansvarstagande på politisk nivå, på europeisk nivå! 

För av de sextio miljoner människorna på flykt når endast en bråkdel fram till oss i Europa. Och de som kommer fram har först tvingats lägga sina besparingar och sina liv i händerna på flyktingsmugglare och riskera sina liv i överfulla båtar på Medelhavet eller i lufttäta lastbilar mellan Ungern och Österrike. Det är fullkomligt oacceptabelt!

Det är fullkomligt oacceptabelt att det talas om ”volymer” av flyktingar istället för om människor, om individer som oss. När det diskuteras ifall vi har råd att ta emot fler flyktingar eller om vi verkligen kan förväntas hjälpa alla som flyr frågar vi oss vad det kan finnas att diskutera så länge människor dör vid våra gränser?

Vi säger: Vi har råd – självklart har vi det! Vi har möjligheterna, vi har resurserna, vi har viljan! Vi öppnar gärna våra plånböcker, våra hem och våra hjärtan åt människor som tvingats på flykt!

Och vi kräver att vår regering framför det budskapet till krismötet i Bryssel den 14 september:

  • Vi kräver säkra och lagliga flyktvägar in i Europa! Inga fler kvinnor, män och barn ska behöva drunkna i Medelhavet. Inga fler människor ska behöva kvävas ihjäl i lufttäta lastbilar.
  • Vi kräver att EU omedelbart slutar skicka tillbaka människor till Ungern, Grekland, Italien och Makedonien! Flyende människor ska inte mötas av taggtrådsstängsel, kravallpolis och gränsvakter med tårgas och batonger!

Fort Europa – inte i vårt namn!
Planeten tillhör alla – välkomna!

/Nätverket Linje 17

12 september är det ”European Day of Action for Refugees”, en alleuropeisk aktionsdag för att välkomna alla dem som tvingats på flykt. #RefugeesWelcome

Vi ses på Sergels torg 12 september! Kl. 14-16:30, tid och plats kan komma att uppdateras! tid.https://www.facebook.com/events/1486637888324767/

Resten av världen demonstrerar också – finns inget event i din stad? Dra igång ett med dina vänner och grannar! https://www.facebook.com/events/148023595539140/148713275470172/

Här är en guide till att organisera solidaritet. https://www.facebook.com/events/148023595539140/permalink/148851098789723/