Välkommen till Folkodlarnas seminarier

Plats: Aktivitetshuset Sputnik, Fallskärmsgatan 22, Skarpnäck. Fri entré.

Lördag 28 januari kl. 15.00: Stadsdelsträdgårdar – kollektiv aktivism för en hållbar samhällsutveckling
Representanter från olika självinitierade stadsodlingsgrupper i Stockholms söderförorter och från organisationen ”Tillväxt.org”, berättar om sina verksamheter.

Lördag 11 februari kl. 15.00: Klimatkrisen – en utmaning i det lilla och i det stora
En representant från organisationen ”Klimataktion” ger oss kunskap och inspiration.

Lördag 25 februari kl. 15.00: Omställning Sverige – att bemöta klimatutmaningen genom lokala nätverk som
skapar en hållbar framtid

Utifrån en presentation av ett nationellt nätverk för lokalt omställningsarbete i Sverige inspirerat av transitionrörelsen i England funderar vi gemensamt över vad vi kan göra i vår stadsdel.

Lördag 10 mars kl. 15.00: Anastasia – en bok om en kvinna som ger oss en vision om hur vi kan skapa
våra samhällen i framtiden

Tillväxt och materiell utveckling gör inte människor lyckligare. Vi har glömt bort det enkla goda livet vilket Anastasia visar oss kan leda till en grönskande planet med samverkande människor i ekobyar på landsbygden. Viola från Folkodlarna berättar och visar bilder.

Ockupation i Husby – Stöduttalande

Motståndet mot nedskärningar pågår i många av Stockholms förorten, nu exempelvis i Husby – kolla Husby kräver respekts blogg och Facebook-sida för mer information om ockupationen av Husby träff.

Stöduttalande av deltagare i Linje 17 för Husbybornas ockupation av Husby träff

Vi stöder Husbybornas ockupation av den hotade samlingslokalen Husby
träff och deras krav på att politikerna ska respektera deras rätt till
fungerande samhällsservice och medbestämmande i planeringen av
områdets service, trafiklösningar och upprustning.

Vi delar Husbybornas ilska och besvikelse över utförsäljningarna av
vår gemensamma välfärd och allmännytta, och försämringarna i skola,
vård, omsorg och förvaltning.  Vi stöttar deras beslut att ta strid mot dessa försämringar och mot att en offentlig, icke-kommersiell mötesplats för kulturella och sociala aktiviteter får sämre lokaler. Det är uppenbart att Stockholms stads ”medborgardialoger” sällan fungerar. De framstår ofta snarare som skendemokratiska alibin när försämringar ska genomföras.

Vi sluter upp bakom Husbys krav på att de som berörs av politiska
beslut också ska ha reellt inflytande över dessa. Också i vårt
närområde har vi anledning att mobilisera och ta strid för sådana
frågor.

Vi uppmanar andra lokaldemokratiska initiativ att liksom vi
solidarisera sig med Husbybornas kamp. Många människor beklagar
nedskärningarna och bortprioteringen av det gemensamma. Fler bör
liksom ockupanterna i Husby motsätta sig den utvecklingen aktivt.

Solidaritet med Husbyborna och ockupationen av Husby träff!

Välkomna på stormöte 21/2 2012 kl. 12-16!

För Sjutton! – En förort för oss som bor här
Staden förändras, vår stadsdel förändras. Stadshuspolitikerna har sin plan klar – men vad vill vi som bor här? Möt olika arbetsgrupper och aktionsgrupper som berättar om sin verksamhet och varför de organiserar sig där de bor. Och kom med dina egna förslag vad vi kan göra… själva för att skapa vår stadsdel till en levande förort.
  • Hur försvarar vi våra grönområden?
  • Hur räddar vi hyresrätterna från ombildningar?
  • Hur håller vi vinstintressena borta från våra skolor, vårdcentraler och allmännytta?

Möte om stadsdelsorganisering och stadskamp för boende i Skarpnäcksområdet längst linje17 (Skarpnäck, Bagarmossen, Kärrtorp, Björkhagen, Hammarbyhöjden, Skärmarbrink).

Sputnik, Fallskärmsgatan 22, T-Skarpnäck

Sprid gärna till alla ni känner! Facebook-event finns här.