Kom till Förskolevrålet torsdag 15/12 2011 kl 17.30

VI PROTESTERAR MOT DE ÖVERFULLA FÖRSKOLORNA
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har de senaste åren frångått stadens krav på 18 respektive 14 barn på stor- och småbarnsavdelningarna. På många förskolor är det nu 20 barn i storbarnsgrupperna. Som om inte det vore nog fylls nu förskolorna på med 21 barn i storbarnsgrupperna och 15 på småbarnsavdelningarna! Ingen vet vad som händer med våra barn när grupperna blir så stora. Vi ser många faror med detta:

  • den pedagogiska kvaliteten blir lidande.
  • för stora grupper innebär minskad säkerhet.
  • barnens och personalens hälsa påverkas negativt, större smittspridning, ökad stress och försämrad arbetsmiljö.
  • arbetet med likabehandling, konfliktlösning och demokratifrågor blir kraftigt eftersatt.

Torsdag 15 december, kl 17.30, samlas vi vid t-banan i Skarpnäck, föräldrar och barn, för att protestera mot för stora barngrupper och eftersatt likabehandlingsarbete. Därifrån går vi tillsammans mot Skarpnäcks kulturhus, där nämnden har möte kl 18. Förhoppningen är att vi kan representera så många förskolor som möjligt.

FÖRSKOLEVRÅLET är ett initiativ från föräldrar i hela Skarpnäcks stadsdel, många engagerade i Nätverket Linje 17.
Förskolevrålet som Facebookevent.

Folkodlarnas vinterseminarier

Folkodlarna anordnar vinterseminarier. Första seminariet handlar om Permakultur. Permakultur är ett verktyg för att skapa hållbara lokala samhällen. Det tillämpas ofta ett odlingssätt som bygger på principen att träd, buskar, örter och smådjur, exempelvis höns, samverkar och drar fördel av varandra. Det är en samhällsplanering med helhetsperspektiv för ett uthålligt samhälle!

Vad handlar det om? Vad är tanken bakom? Hur gör man i praktiken? Maria Svennbeck kommer och berättar för oss.
Alla är välkomna!

Seminariet kommer att äga rum lördag den 10 december 2011, kl 14.00 på Aktivitetshuset Sputnik, Fallskärmsgatan 22 i Skarpnäck.